Życie potrafi przynieść wiele niespodziewanych sytuacji, które często zmuszają nas do zmiany wszystkich planów. Oczywiste jest, że nigdy nie będziemy w stanie zabezpieczyć się przed wszystkimi komplikacjami w pełnym zakresie.

Mamy jednak możliwość zadbania o siebie i swoich bliskich dzięki wykupieniu odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, która obowiązuje w przypadku naszej choroby, konieczności leczenia w szpitalu, niezdolności do wykonywania pracy, niezdolności do samodzielnego funkcjonowania spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, a nawet w przypadku śmierci. Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie opcje dostępne na rynku wyróżniają się takim samym zakresem ochrony. Jak dokonać mądrego wyboru? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym wpisie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - na co zwrócić uwagę?

Podczas dobierania odpowiedniego ubezpieczenia na życie bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się z tzw. OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Przejrzenie wszystkich dostępnych danych może wydawać się wymagającym zadaniem, jednak jest konieczne do dokonania mądrego wyboru. Przepisy zawarte w OWU odnoszą się do kwestii, takich jak zakres ochrony, a w szczególności spis sytuacji, w których przysługuje nam (lub nie) rekompensata. Dla przykładu: ogólne stwierdzenie "ubezpieczenie od poważnych chorób" nie oznacza, że polisa uwzględnia wszystkie istniejące schorzenia. Po bliższym przyjrzeniu się regulaminowi dostrzeżemy, że określona kwota zostanie przekazana nam jedynie w przypadku sytuacji objętych "gwarancją".

Wybierając polisę, należy więc zwrócić szczególną uwagę na zdarzenia, które nie są objęte ochroną. Wielu ubezpieczycieli nie wypłaca odszkodowania m.in. w przypadku:

  • obrażeń doznanych w wyniku masowych rozruchów społecznych,
  • obrażeń doznanych w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • popełnienia przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona przestępstwa umyślnego.

Ważne elementy - o czym pamiętać?

Oprócz zakresu ochrony powinniśmy zwrócić uwagę także na inne ważne czynniki. Jest to m.in.:

  • suma ubezpieczenia, czyli z góry określona, maksymalna kwota, która zostanie nam wypłacona, jeśli zachorujemy lub poniesiemy inną szkodę,
  • składka, czyli kwota, którą musimy każdego miesiąca przekazywać na rzecz zakładu ubezpieczeniowego; jej wysokość jest zależna przede wszystkim od określonej w OWU wielkości kwoty gwarantowanej oraz zakresu ubezpieczenia,
  • liczba ubezpieczonych, czyli fakt, czy dana polisa odnosi się do jednej, czy do kilku osób, np. czy jest to wariant rodzinny,
  • czas trwania umowy i wiek, do jakiego towarzystwo ubezpieczeniowe świadczy ochronę.

Kiedy skorzystać?

Badania pokazują, że większość Polaków decyduje się na wykupienie ubezpieczenia około trzydziestego roku życia. Jest to bowiem czas, kiedy spora część społeczeństwa zakłada własną rodzinę, dokonuje zakupu nieruchomości i chce zabezpieczyć swoją przyszłość. Należy jednak podkreślić, że wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia jest dla nas ochroną niezależnie od wieku. Praktyka pokazuje więc, że warto zadbać o siebie i o bliskich. Czynniki, które można wziąć pod uwagę to m.in. wielkość rodziny, ilość osób pracujących, skłonność do ryzyka, a także wartość posiadanych dóbr.