Własny dom lub mieszkanie to marzenie wielu osób. Trzeba jednak przyznać, że zakup "czterech ścian" wiąże się z dużym wydatkiem, który nie leży w zasięgu każdego. Nic więc dziwnego, że coraz większa liczba klientów decyduje się na zaciągnięcie kredytu hipotecznego, który pozwala zrealizować nawet największe marzenia. Jednak jak poradzić sobie z formalnościami, których trzeba dopilnować?

Praktyka pokazuje, że podstawą jest zgromadzenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Jakie akty wchodzą w grę? I czy ich rodzaj zmienia się w zależności od naszej sytuacji i źródła dochodów? Kwestie te omawiamy w naszym artykule.

Po pierwsze, dokumenty osobowe

Do pierwszej grupy dokumentów należą te, które potwierdzają tożsamość ubiegającego się o kredyt. Musi to być albo dowód osobisty, albo paszport. To jedyne dokumenty, które bank akceptuje w celu potwierdzenia tożsamości. Akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka nigdy nie są potrzebne. Sytuacja przedstawia się nieco inaczej jeśli o kredyt hipoteczny ubiega się obcokrajowiec. Taka osoba może starać się o wsparcie finansowe jeśli na stałe mieszka na terytorium naszego kraju i posiada dokumenty takie jak: paszport, dodatkowy dokument ze zdjęciem, karta pobytu.

Po drugie, weryfikacja źródła przychodów

Kolejną bardzo ważną grupą dokumentów są akty potwierdzające źródło naszych przychodów. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę niezbędne jest złożenie w banku zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu, wyciągu z konta bankowego za ostatnie trzy, sześć lub nawet dwanaście miesięcy, deklaracji PIT-37 za ostatni rok, a także wpływy, wyciąg lub zaświadczenie z ZUS-u o płaconych składkach.

W przypadku osób na rencie lub emeryturze niezbędne są dokumenty potwierdzające prawo do przyjmowania świadczenia, akty określające okres jego trwania, a także poświadczenie wypłaty świadczenia za ostatni okres (np. w postaci wyciągu z konta bankowego).

Sprawa wymaga zgromadzenia nieco większej ilości dokumentów w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Chodzi m.in. o oryginał zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek (chociaż nie jest to dokument pierwszego wyboru, często będzie potrzebny do uruchomienia kredytu w większości banków), oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego z tytułu zobowiązań podatkowych (tu również często dopiero do uruchomienia kredytu), ale przede wszystkim PIT-y (najlepiej z ostatnich dwóch lat), a także KPIR w zależności od prowadzonej działalności. Niekiedy niezbędna jest także zgoda na prowadzenie działalności koncesjonowanej.

Warto pamiętać, że niezbędne są również:

  • w przypadku rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjowanego – zaświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, które uzyskano w ciągu ostatnich sześciu miesięcy (chociaż nie zawsze jest to wymagane, ważne są ewidencja oraz PIT za ubiegły rok);
  • w przypadku rozliczenia w formie karty podatkowej – kopia decyzji wydanej przez Urząd Skarbowy o wysokości stałego podatku w danym roku oraz oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w ciągu sześciu miesięcy;
  • w przypadku rozliczenia w formie Księgi Przychodów i Rozchodów – Księga Przychodów i Rozchodów za bieżący oraz poprzedni rok obrachunkowy, a niekiedy także informacja o odpisach amortyzacyjnych.

Po trzecie, dokumenty dotyczące nieruchomości

Ponieważ kredyt hipoteczny jest zaciągany w konkretnym celu związanym z zakupem, modernizacją lub remontem nieruchomości, niezbędne jest przedstawienie stosownych dokumentów dotyczących tych działań. Rodzaj aktów i świadectw zależy od typu nieruchomości, a więc od tego, czy jest to działka budowlana, nieruchomość z rynku pierwotnego, nieruchomość z rynku wtórnego, oraz od planowanych działań, takich jak budowa lub remont.

W przypadku zakupu domu lub mieszkania z rynku pierwotnego duże znaczenie ma: umowa przedwstępna zawarta z deweloperem, wypis z EGiB, odpis z księgi wieczystej gruntu, na którym stoi nieruchomość, prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę na danej działce, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia budynku do użytkowania, dokumenty związane z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową. Jeśli chodzi o zakup od dewelopera – pod uwagę należy wziąć umowę przedwstępną. Jeśli to dom, potrzebujemy wypisu i wyrysu z rejestru gruntów, umowy przedwstępnej, projektu nieruchomości, projektu domu – jeśli jest niegotowy. Gdy chodzi z kolei o mieszkanie z rynku pierwotnego, to nie ma wypisu i wyrysu; wtedy przygotować należy numer księgi wieczystej, który znajduje się na umowie przedwstępnej.

W przypadku zakupu działki budowlanej należy przygotować elementy takie jak: umowa przedwstępna potwierdzająca chęć nabycia nieruchomości, ponownie wypis i wyrys z ewidencji gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową. Niekiedy niezbędna jest także decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana nie później niż sześć miesięcy przed datą składania wniosku o kredyt. Z kolei wkład własny dokumentujemy dopiero przy podpisaniu umowy hipotecznej.

W przypadku budowy domu potrzebne będą akt notarialny działki, na której będzie budowany dom, numer księgi wieczystej, projekt budowlany do wglądu banku, decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności, oryginał kosztorysu, dokumentacja sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego oraz wycena nieruchomości wykonana przez lub rzeczoznawcę w zależności od banku.

W przypadku remontu lub wykończenia nieruchomości przygotować należy numer księgi wieczystej remontowanej nieruchomości, kosztorys prac remontowych, pozwolenie na budowę (jeśli jest to dokończenie budowy; jeśli remont to nie) i projekt budowlany do wglądu banku, jeśli wymagają tego prowadzone prace.

Nasza oferta

Zgromadzenie wymienionych wyżej dokumentów możemy uznać za połowę sukcesu. Jednak kolejnym wyzwaniem są dalsze formalności, które mogą wydawać się zawiłe i trudne do zrozumienia. Dlatego jeśli chcesz spełnić swoje marzenia i skorzystać z kredytu hipotecznego, sprawdź naszą ofertę. Dzięki naszej pomocy proces uzyskania niezbędnych środków finansowych jest prosty i przebiega w krótszym czasie. Nasi doradcy spotkają się z Tobą w dogodnym terminie i miejscu, by omówić, a następnie załatwić wszelkie formalności. Już dziś sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić!